Chiêm ngưỡng bộ ảnh bikini Kate Upton cũ và mới

Ảnh bikini Kate Upton cũ và mới. Tìm kiếm trong mùa hè năm nay chẳng thấy người mẫu nào ưng ý đành quay lại Kate vậy một gương mặt quá quen thuộc với các quý ông và các quý bà.

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari
SELECT

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari

Swimsuit: 2014 Issue: Portrait of Kate Upton during photo shoot.
Rarotonga, Cook Islands 10/29/2013
CREDIT: James Macari
SetNumber: X157130 TK3

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *